mandag den 23. februar 2015

Vinterprojekter

Mens Helge har ligget trygt i Kanalen over vinteren, har jeg brugt tiden på at løse nogle af de problemer, som 2014-sæsonen bød på.

1. Overvågning af forbrugsbatteriet.

Helge har et avanceret system med forbrugs- og startbatteri. Men der var ingen mulighed for at checke ladestand andet end ved at konstatere, at øllerne blev varmere. Der findes dyre batteri-monitorer, man kan købe. Men grundlæggende måler sådan en jo kun spænding og effekt og foretager derudfra nogle mere eller mindre tvivlsomme udregninger. Jeg ønskede en enklere, og frem for alt billigere løsning. Jeg fandt på Amazon et voltmeter, som også viser effekt og temperatur (spørg mig ikke hvorfor), foruden at have to USB-udtag.

Med det kan jeg nu overvåge batteriets ladestand, da spændingen er en funktion af ladestanden. Det giver mig blandt andet mulighed for at se, hvor hurtigt motoren lader batterierne.
Ved at aflæse voltmeteret kan man udlede ladestanden fra denne tabel.
2. For lidt strøm.
Ud over manglende kontrol med forbrugsbatteriet, oplevede jeg i løbet af sæsonen, at mine drikkevarer ikke blev kølet nok. De to problemer er naturligvis indbyrdes relaterede. Nuvel, jeg har brug for at eksperimentere med løsninger i 2015-sæsonen. Derfor indkøbte jeg en batteripakke fra amazon.de (.de for at få et kontinentalt stik). Batteriet har en kapacitet på 20 AH, men ved hvilken spænding det er for, fremgår ikke. Som det er nu, kan jeg ikke sætte batteriet direkte på bådens system (fordi jeg har fravalgt det, ikke fordi det ikke er muligt). Til en start har jeg tænkt mig at bruge det til at lade transportable enheder fra, for på den måde at aflaste forbrugsbatteriet. Batteriet vejer 500 gram, Det indeholder ikke bly, og det har sin egen lader og statusindikator indbygget.

3. For dårlige køjer.
Især skibsrederen havde over sæsonen beklaget sig over, at Helges køjer ikke er særlig store. Især var det et problem, at forpikken var delt op af et hul ud mod salonen. Det betød, at man når man sov og vendte sig om, så faldt ens hoved ned i hullet.


Jeg konstruerede derfor denne plade, så forpikken bliver til én stor trekant.


Bådens to køjer i salonen er henholdsvis 181 og 178 cm lange. Man kan lægge sig lidt på diagonalen og få lidt mere længde, men stadig, - er man længere end 180 cm, er køjerne lige korte nok. Båden er 240 cm bred på det bredeste sted (på ydersiden). På indersiden i madrashøjde er bredden ca. 205 cm. Jeg konstruerede derfor en plade, man kan lægge mellem køjerne, så man kan ligge på tværs.


Begge plader blev savet ud af en gammel bordplade fra et skolebord, som matrosen og jeg købte på Stadens genbrugshal for en halvtredser.
Pladen blev savet ud, slebet og lakeret med de obligatoriske otte lag. Matrosen hjælper med at puste savsmuld væk fra saven.
Jeg håber, at sæsonen vil byde på action shots.

4. Cockpitbord.
Helge har ikke haft et cockpitbord i sæsonen. Den store køjeplade kan ligge på bænkene i cockpittet og på den måde udgøre et lille bord.

5. Manglende kaffe på ankerpladsen.
Helge blev købt uden komfur i kabyssen. og vi har sjældent savnet det, for vi har kunnet grille på engangsgrill eller på fællesgrill på havnen. Når det har været muligt, så har vi spist på restuarant. Men det at vågne op på en ankerplads og ikke kunne lave kaffe, det har irriteret mig hver gang.

Jeg har derfor investeret i et lille gasblus. Der findes et væld af den slags mini-gasblus, der står direkte oven på gasflasken. Denne model har den fordel, at kedlen sidder fast på resten af enheden, så den ikke falder af blusset, når båden gynger. Samtidig har den et neoprenlag på, så man kan holde på den og skrue den af, når den er blevet varm. Som et 'promotion offer' fik jeg et gratis stempel med, så man kan bruge kedlen som stempelkande direkte.

6. Svaghed i kabyssen.
Den lyse liste (endnu ikke olieret) sikrer, at hele U-panelet ikke falder sammen.
Helge er special-apteret og har et ganske smart system, hvor man kan trække hele køkkenbordet forud hen over køjen og blotlægge vasken. Problemet har bare været, at den udskydelige det af bordet ikke sad godt nok fast på resten. Det problem løste jeg, ved at placere en nøje udformet dobbeltliste.

7. Rod i kistebænken.
Helges BB kistebænk er meget dyb og lang. og den har sæsonen igennem huset et væld af rod, som har ligget hulter til bulter. Rodet har bestået af fortøjninger, spilerskøder og barberhal, genuaskøder, livliner, redningsveste, ledninger, fendere, ankertovsforlænger, koste, fiskenet, sejl, cockpitkaleche, hynder og andet habbengut.

Jeg besluttede derfor, at jeg ville montere nogle knager, for at få lidt mere styr på løsøret. Knagerne skulle kunne holde fast på tovværk ved stor krængning og samtidig måtte de ikke kunne flænse ting, som bliver trukket forbi dem med stor kraft.

Valget faldt på en løsning fra Jysk.


Her er en dobbeltknage klar til montering med epoxylim.
Gaffa-tapen holder knagerne fast, mens expoxylimen hærder.

8. Kulde.
På min solotur rundt om Hven i oktober frøs jeg, da solen var gået ned. Jeg har tænkt mig at starte denne sæson tidligt. Derfor har jeg købt en let brugt flydedragt.

Jeg har dog stadig nogle problemer, som jeg ikke har fundet løsninger på.

9. Søgelænderets overdel sidder i vejen for forsejlets underlig.
Jeg har endnu ikke fundet en løsning på at øverste del af søgelænderet sidder for højt til forsejlets underlig.
10. Ubeskyttet stævn.
Den ubeskyttede stævn er meget udsat, hvis man påsejler en mole eller en båd.
Tidligere på sæsonen måtte jeg give Helge et nose job, fordi stævnen i hårdt vejr i havn havde ramt en betonmole.  Jeg har siden lagt mærke til, at andre L23'ere og bådtyper med samme svaghed næsten alle har haft samme type skade i større eller mindre grad.