mandag den 9. juni 2014

Lazy Jack

Jeg havde i noget tid tænkt på, at Helge har behov for en Lazy Jack. For de få af mine læsere, der ikke er bekendte med, hvad det er, kan jeg fortælle, at det er et sindrigt snoresystem, som forhindrer storsejlet i at falde ned fra bommen, når man lader faldet gå, altså når man tager sejlet ned.

Spækhugger på Wilders Plads
Forleden morgen kom jeg forbi en Spækhugger, der havde sådan et system, selv om den, som Helge, havde en gammeldags bompresenning. Så måtte det også kunne lade sig gøre på Helge. Efter indkøb af 20 meter line for 50 kroner gik jeg i gang. Jeg skulle også bruge to små blokke til hver 65 kroner, men dem havde jeg liggende i forvejen.

Linerne blev monteret to steder på bommen og midt på sallinghornene og ført tilbage til en Aladdinknap på undervantet. 
Bommen er hævet, men linerne er stadig stramme

Når jeg ligger i havn, er bommen hævet. Så den ikke er i vejen forkalechen eller bare  i vejen. Når jeg sejler, er bommen naturligvis sænket, styret af kicking strap og storskøde . Drfor bør der være en mekanisme, der sikrer, at bommen kan komme ned uden at hænge i Lazy Jack'en og være stram når bommen er oppe.  Den udfordring har andre haft før jeg. Se fx denne Drabant 22, hvis ejer har løst udfordringen, ved at lave et nedhal på mastens forside. 

Den løsning forsøgte jeg at eftergøre. Men ideen med at skulle på fordækket, var ikke tillokkende. Pointen ved en Lazy Jack er jo netop, at man kan ordne alt fra sit cockpit. Jeg ville derfor trække nedhalet tilbage til cockpittet. Men det lykkedes mig ikke at lave et klaprefrit hal på masten. Derfor udtænke Jeg i stedet det elastiske hal. Her har jeg sammenføjet linerne med med et elastisk stykke tovværk ført til Aladdinknappen. Det krævede en del afprøvning at finde den rette længde og tykkelse. Men nu er det afprøvet grundigt ved sejlads i flere lande, og det fungerer.
Linen og det elastiske tovværk blev føjet sammen med et fiskerknob ...

... og ført tilbage til Alladinknappen på vantet med et pælestik. Her er lidt ekstra at justere med.
 Når sejlet kommer ned, lander det sikkert på bommen, om end i ikke i skønneste orden. Man kan derfor overveje en dyrere løsning, den såkaldte Lazy Pack. Under alle omstændigheder er mit næste storsejl med gennemgående sejlpinde, der er lidt nemmere at håndtere på bommen.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.