torsdag den 1. maj 2014

Benzinlugt i kahytten

Lugten af benzin i kahytten er et problem, der plager mange tursejlere for påhængsmotor. Den herre der solgte mig det gode skib Helge, havde flere idéer til at løse det problem. Nogle af dem havde han realiseret, andre var bare idéer, som jeg fik med i købet.

Benzin lugter forfærdeligt, og er lugten først i bådens kistebænk, kommer den også ind i kahytten. Man kan derfor arbejde på enten at adskille kistebænk/cockpitdørk-området fra kahytten, eller på at sørge for at lugten ikke kommer i kistebænken til at starte med.

Et klassisk 'setup' er, at man i kistebænken har en dunk forbundet til motoren og en eller flere reservedunke, som man fylder fra via en tragt. Den løsning har jeg afprøvet i min Albin Viggen. Med den løsning er garanti for at som minimum tragten ligger og lugter. Oftest spilder man også på tankene og der, hvor man hælder.

Derfor har Helge, i stedet for reservedunke, en ekstra dunk, der kan forbindes direkte til motoren

Begge dunke står i bb kistebænk spændt fast til bunden med de gule bånd, der ses på billedet. Bliver en dunk tom, skifter man til den anden. Alternativt, og bedre, sørger man for altid at være koblet til en fuld tank. Så kan man fylde to halvtomme tanke op, når man kommer forbi en tankstation. Båden kan sejle 100 sømil på de 24 liter benzin, der kan være i tankene. Selve motoren og dens montering er grundigt beskrevet her.

Mens man sejler, skal en lille trykudligningsventil på tankens påfyldningshul være åben. Det er en kilde til benzindampe. Helges sidste ejer løste den del af benzinlugtsproblemet ved at montere en tættilsluttende udluftningshætte

Udluftningshætten er ført op til en ventil på ydersiden af cockpittet
Selvfølgelig bør man altid aftørre sine tanke, inden man placerer dem i kistebænken. Man det kan jo glemmes, ligesom man kan spilde lidt fra slangen, når man skifter den fra tank til tank. For at overskydende benzin ikke skal løbe ned og suges ind i kistebænksbunden af træ, har jeg placeret en drypbakke under hver tank

Er man trods alle anstrengelser ramt af lugten, gælder det om at finde kilden til lugten og få den stoppet. Dernæst lufter man ud. Jo mere jo bedre. Lugten fra kistebænken kan normalt kun komme ud gennem kahytten. Men åbner man kistebænke, stikskot, skydeluge og forluge, kan man hurtigt slippe af med den. Især hvis båden sejler imens.

Sælger havde barslet med idéen om at placere en ståltank under dørken henne ved agterspejlet. Jeg kan lide idéen, for den vil nok kunne eliminere benzinlugten totalt og samtidg skabe mere plads i de altid pressede kistebænke. Men selvom der er meget uudnyttet plads under dørken, så er der ikke mange muligheder for at få en tank skubbet derind. Men måske finder jeg en dag en passende tank.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.